Klantenservice (ma-vr van 7-22 uur): +31 (0) 858880173 (lokaal tarief)
Tirendo Holding GmbH– verklaring ten aanzien van de bescherming van gegevens

Bij Tirendo nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Al onze pagina's zijn beveiligd met het SSL certificaat. Bij de verwerking van gegevens is het ons doel om alleen de persoonsgegevens op te vragen, te verwerken en te gebruiken die benodigd zijn voor een zinvol en economisch gebruik van onze diensten. Hieronder kunt u lezen in hoeverre bij het gebruik van onze internetdiensten gegevens opgeslagen worden en hoe die gegevens door ons gebruikt worden. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de voorschriften ten aanzien van de privacy worden nageleefd. Onze aanbiedingen voldoen aan de strenge bepalingen van het Nederlandse en het Europese privacyrecht, en wel in het bijzonder aan de bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Nederlandse Telecommunicatiewet (“Tw”).

1. Wanneer is er sprake van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld naam- of adresgegevens. Gegevens die geen betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbarepersoon, vallen daar niet onder.

2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonsgegevens hoeft op te geven. Tijdens uw bezoek aan onze site blijft u dan in principe anoniem. De door uw browser, bij het openen van een pagina, doorgegeven verbindingsgegevens (zoals datum, duur van uw bezoek of de naam van uw provider) worden door ons gebruikt zonder dat deze te herleiden zijn tot uw persoon, tenzij u zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemeld.

Uw persoonsgegevens geeft u vrijwillig door, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling opgeeft. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

Voor- en achternaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Geboortedatum
Bank- en/of creditcardgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen leveren zoals contractueel is vastgelegd. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor het leveren van de door u gewenste dienst, om klachten te verwerken, een herinneringsmail te sturen of ten behoeve van de klantenservice (bijvoorbeeld bij de beantwoording van uw vragen).

Indien wij hiertoe gebruik maken van de diensten van derden (bijvoorbeeld transportbedrijven en betalingsdienstverleners) geven wij aan deze derden uitsluitend de noodzakelijke gegevens door en deze derden zijn eveneens verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw telefoonnummer gebruiken wij om u terug te kunnen bellen. Uw e-mail adres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en om met u te communiceren (bijvoorbeeld voor het verzenden van een ontvangstbevestiging van uw bestelling). Bij de registratie voor de nieuwsbrief, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor reclamedoeleinden. Wanneer u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u eenvoudig klikken op de link “uitschrijven” onderaan in de nieuwsbrief.

Indien u voor het eerst een bestelling plaatst of functies gebruikt waarvoor registratie vereist is, worden uw gegevens opgeslagen voor het aanmaken van een klantenaccount, zodat u in de toekomst sneller en eenvoudiger aankopen kunt doen.

Voor zover wij gegevens gebruiken voor een doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming vereist is, zullen wij u steeds om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt, wanneer u deze toestemming heeft gegeven, deze vanzelfsprekend te allen tijde intrekken en/of het gebruik van uw gegevens in de toekomst verbieden.

3. Toestemming voor kredietwaardigheidsbeoordeling

Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst zal Tirendo een kredietwaardigheidsbeoordeling laten uitvoeren door Experian Nederland B.V. te ’s-Gravenhage (Experian). De daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder naam en adresgegevens) zullen hiervoor aan Experian worden verstrekt. Op basis van deze kredietwaardigheidsbeoordeling bepaalt Tirendo via welke betaalmethode de klant kan betalen. Tirendo verstrekt daarnaast gegevens aan Experian indien een contract wordt gesloten en omtrent betaalgedrag. Experian verwerkt deze gegevens in haar kredietinformatiesysteem o.a. voor het ondersteunen van door opdrachtgevers te nemen beslissingen over het selecteren van potentiele handelspartners, het aangaan of continueren van transacties (met name ten aanzien van het leveren op krediet of het verstrekken van kredieten) en de voorwaarden waaronder deze worden gesloten en het tegengaan van overkreditering, misbruik en fraude in het financiële verkeer”. Met het invullen van uw persoonsgegevens in het bestelproces geeft u toestemming dat Tirendo voor haar kredietwaardigheidsbeoordeling de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder naam en adresgegevens) verstrekt aan Experian Nederland BV, Verheeskade 25, 2521 BE te ‘s-Gravenhage. Meer informatie over Experian en haar werkwijze vindt u onder www.experian.nl.

4. Wat zijn cookies en waarvoor worden cookies bij ons gebruikt?

Cookies zijn bestanden die bij het bezoek van een internetsite in de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Tirendo maakt gebruik van zogenaamde sessie-cookies, die, zodra u uw browserprogramma afsluit, weer onmiddellijk worden gewist. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker gebruik maken van uw boodschappenmandje, doordat u altijd kunt zien hoeveel artikelen er in uw mandje zitten en voor welk bedrag u producten in uw mandje heeft geplaatst. Bovendien gebruiken wij ook cookies die gedurende meerdere bezoeken/sessies blijven staan (permanent/persistent-cookies). Vooral deze cookies zorgen voor een gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger aanbod. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u informatie op uw scherm krijgt die speciaal op u is afgestemd. Het enige doel van de door u doorgegeven gegevens is dus, ons aanbod zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen en uw bezoek bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

5. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die het voor u mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de website voor de exploitant ervan samen te stellen en om diensten te verlenen die met het gebruik van de website en van het internet verband houden. Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens combineren. U kunt het installeren van de cookies door middel van een instelling in uw browserprogramma voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich met de bewerking van de over u opgeslagen gegevens door Google in de hierboven beschreven wijze en met het hierboven genoemde doel akkoord.

Bij www.tirendo.nl wordt Google Analytics met de uitbreiding „anonymizeIp“ toegepast, zodat IP-adressen uitsluitend verkort verwerkt worden. Hierdoor is de mogelijkheid, de gegevens van het IP-adres aan een bepaalde persoon te koppelen, uitgesloten. U kunt het opvragen en opslaan van gegevens door Google Analytics te allen tijde met onmiddellijke ingang verbieden. Voor dit doel werkt Google met een browser add-on die u kunt vinden onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.  

6. Google AdSense

Deze website maakt ook gebruik van Google AdSense, een dienst waarmee reclameadvertenties van Google in websites worden opgenomen. Google AdSense gebruikt cookiesdie op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken, de website te analyseren en te gebruiken. Google AdSense gebruikt voorts zogenaamde web beacons. Met behulp van deze web beacons kan informatie als het bezoekersverkeer op deze pagina’s geanalyseerd worden. De via cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformats worden naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google worden doorgegeven. Google koppelt uw IP-adres echter niet aan andere gegevens die u heeft opgeslagen.

U kunt het installeren van de cookies door middel van een instelling in uw browserprogramma voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich met de bewerking van de over u opgeslagen gegevens door Google in de hierboven beschreven wijze en met het hierboven genoemde doel akkoord.

7. Google +1 knop

Met behulp van de knop Google +1 ontvangen u en andere gebruikers inhoud van Google en van onze partners die op uw persoon is toegespitst. Google slaat zowel de informatie op waarvoor u vanwege de inhoud een +1 heeft doorgegeven, als de informatie over de site die u aan het bekijken was tijdens het klikken op +1. Uw +1’s kunnen als verwijzing samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten opgenomen worden bij bijvoorbeeld zoekresultaten, in uw Google-profiel of op andere plekken op websites en in advertenties. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de diensten van Google voor u en anderen te verbeteren. Om de knop Google +1 te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig waarin op zijn minst de voor het profiel gebruikte naam opgenomen moet zijn. Deze naam wordt bij alle diensten van Google gebruikt. In sommige gevallen kan de naam ook als vervanging dienen voor een andere naam die u bij delen van de inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers die uw e-mail adres kennen of over andere informatie beschikken waarmee u zich kunt identificeren, getoond worden.

Behalve voor de hierboven nader verklaarde gebruiksdoeleinden worden de door u ter beschikking gestelde gegevens volgens de geldende bepalingen van Google ten aanzien van de bescherming van gegevens gebruikt. Google kan samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers publiceren dan wel deze aan gebruikers en partners zoals publishers, adverteerders of gekoppelde websites, doorgeven.

8. Facebook Social Plugins

Deze website gebruikt verder zogenaamdesocial plug-ins („plug-ins“) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt („Facebook“). De plug-ins zijn gemarkeerd door een Facebook-logo of door de toevoeging „Facebook Social Plugin“. Een overzicht van de Facebook-plugins is te vinden op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u op http://www.tirendo.nl pagina’s oproept die met een dergelijke plug-in werken, dan maakt uw browser verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser overgedragen en door de browser in de website opgenomen. Door deze koppeling aan de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat u de bewuste pagina van onze website heeft opgeroepen. Wanneer u op dat moment bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u een interactie met de plug-ins uitvoert, bijvoorbeeld door op de knop „vind ik leuk“ te drukken of een commentaar te schrijven, dan wordt deze informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen.

Het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw rechten in dezen en de instellingsmogelijkheden kunt u vinden onder de privacybepalingen van Facebook onder: http://www.facebook.com/policy.php.

9. Twitter-functie

In onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van de pagina’s niet weten wat de inhoud van de doorgegeven gegevens is en hoe Twitter deze gebruikt. Nadere informatie hierover vindt u in de verklaring “Twitter Privacy Policy onder http://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen bij Twitter voor het beschermen van uw gegevens wijzigen onder uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

10. Doorgeven, corrigeren, blokkeren en wissen van gegevens

Volgens de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) heeft u recht op het verkrijgen van informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen en eventueel het recht, te eisen dat deze gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Wij zullen u hier geen kosten voor in rekening brengen.Onze contactgegevens vindt u in de colofon.

11. Informatie, correctie, blokkering en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht op informatie over de opgeslagen gegevens over u, en een recht op rectificatie, afscherming of verwijdering van gegevens te bevrijden.

Tirendo Holding GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Duitsland

Tel.: 0900 2222 000 (lokaal tarief)
E-mail: service@tirendo.nl
Website: www.tirendo.nl


Tirendo International

Partner

tirendo.nl, un'offerta di Tirendo Holding GmbH